Aktuálně

Home > Aktuálně

 
21.3.2021
NIS TREE  byl rozšířen o možnost napojení na objednávkový systém RESERVATIC používaný mimo jiné k evidenci systému vakcinace proti Covid-19.. 
 
18.1.2021
NIS TREE  obsahuje modul Vakcinace propojující jej s informačním systémem infekčních nemocí (ISIN) pro účely evidence očkování proti onemocnění COVID-19. 
 
10.1.2021
NIS TREE  využívá služeb autualizovaného grouperu CZ DRG RESTART ver. 3.0.1.. 
 
15.12.2020
NIS TREE  podporuje postupy pro antigenní testování v rámci odběrových center. 
 
14.12.2020
Do NIS TREE  byla provedena implementace grouperu CZ DRG RESTART ver. 3.0.  
 
1.11.2020
NIS TREE  podporuje provoz odběrových center pro PCR testování na COVID-19. 
 
01.01.2020
NIS TREE  je připraven na provoz E-neschopenky. 
 
01.06.2019
NIS TREE  je připraven na provoz DRG-CZ 2.0. 
 
01.01.2019
NIS TREE  je připraven na provoz E-receptu 
 
20.06.2017
NIS TREE  je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, která jsou známa pod zkráceným názvem „nařízení eIDAS“. Současně také vyhovuje související právní úpravě v oblasti služeb vytvářejících důvěru dle zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. 
 
1.06.2017
Od začátku roku 2017 probíhal interní audit NIS TREE  na soulad s nařízením Evropské unie znamým pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), které vstoupí v platnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Na základě toho interního auditu vznikla řada požadavků na přizpůsobení softwarových modulů. Ve verzi 2017.Q2 jsou mimo jiné implementovány možnosti anonymizace exportů a také možnost vymazat všechny vedené záznamy pacienta, pokud o to požádá. Opatření,  která vzejdou z bezpečnostního auditu zákazníků budou realizována průběžně v následujících verzích NIS TREE.
 
30.11.2016
Od roku 2016 je v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti vývoje business aplikací připravován nový NIS TREE-JS, který je založen na propojení nejmodernějších opensource technologií a to nejen na straně klientské, ale také serverové. Toto spojení přinese zakazníkům novou moderní, multiplatformní aplikaci, vyznačující se, mimo jiné, nízkými provozními náklady.
Koncem roku 2017 budou uvolněny první moduly pro pilotní provoz.