Nemocniční informační systémy

Home > Pacs

Integrální součástí NIS TREE je PACS, který zpracovává obrazová informace nebo ozvučené videosekvence. Obrazové informace jsou vždy spojeny s konkrétním vyšetřením, jehož součástí je například nález, další informace o zdravotním stavu pacienta nebo výkony vykazované do zdravotní pojišťovny v souvislosti s tímto vyšetřením. Tento systém lze použít i pro správu dokumentů jako jsou různé zprávy či snímky, se kterými přichází pacienti z jiných zdravotnických zařízení. Import dokumentů se v těchto případech provádí pomocí scannerů nebo digitálních fotoaparátů. Systém je také opatřen bezpečnostní technologií, jenž vkládá přímo do obrazové informace identifikaci pacienta, takže minimalizuje riziko záměny.
Komunikace s přístroji je možné realizovat nejen pomocí rozhraní DICOM, TWAIN, ale je vybaven i rozhraním pro zpracování analogových výstupů např. AV Composite Video, S-Video, DV, nebo vstupů různých skenerů (plochých, filmových, skenerů vzorků) a zařízení s připojenými digitálními fotoaparáty (sítnicové kamery, …).
Systém pro správu obrazových informací je propojen s pacientskými daty, která jsou uložena v NIS. Dává uživateli ucelený přehled o provedených vyšetřeních, která jsou doprovázena obrazovými informacemi, vytvořenými během vyšetření. Software je uzpůsoben tak, aby vyhovoval provozu na centrálním diagnostickém pracovišti nebo v odborné ambulanci. Druh provozu je dán definicí. V rámci systému grafické dokumentace mohou uživatelé pořizovat a zpracovávat všechna data tak, jak jsou zvyklí v terminálovém provozu daného pracoviště.
Pro konkrétního pacienta lze zobrazit všechna dostupná obrazová vyšetření např. (RTG, SONO, CT, endoskopické kamery, dermatoskopie, bronchoskopie ....) což pomáhá uživateli vytvořit optimální podklady pro stanovení správné diagnózy.

Modul pro podporu řízení a rozhodování

Je softwarový analytický nástroj, který je určen pro analýzu a prezentaci dat uložených v datovém skladu tohoto systému. Základní myšlenkou celého manažerského systému je, aby proškolený laický uživatel byl schopen vytvářet:
- vlastní, relativně složité dotazy nad datovým skladem bez jakýchkoli vědomostí o databázích nebo programování
- samostatně vytvářet tabelární a grafickou prezentaci výsledků dotazu která odpovídá jeho představám a potřebám
Tato aplikační filozofie uživateli umožňuje získání okamžitých výsledků dle jeho požadavků a potřeb, minimalizuje časové a finanční ztráty vyplývající z nutnosti definovat dotazy a vytvářet prezentaci výsledných dat programátory dodavatelské firmy nebo pomocí vlastních IT odborníků.

Modul pro komunikaci s externími zdravotnickými subjekty

Slouží pro zabezpečenou výměnu dat s externími zdravotnickými zařízeními. Prostřednictvím tohoto modulu lze odesílat nálezy ze všech laboratoří, radiodiagnostických pracovišť, odborných ambulancí a propouštěcí zprávy. Celý NIS je zkonstruován tak, že příprava dat pro odeslání probíhá automaticky a nezvyšuje žádným způsobem nároky na pracovní čas uživatelů. Zavedení tohoto modulu může značnou měrou přispět ke zlepšení služeb pro externí žadatele o vyšetření, kteří odesílají své pacienty k vyšetření či hospitalizaci do Vaší nemocnice. Komunikace je založena na datovém standardu ministerstva Zdravotnictví.