Nemocniční informační systémy

Home > Moje data

Projekt MOJEDATA vznikl s cílem umožnit elektronickou výměnu dat mezi zdravotnickými subjekty. Pro přenos dat byl zvolen Datový standart ministerstva zdravotnictví (DASTA), který je implementován převážnou většinou dodavatelů software pro zdravotnictví. Systém pro přenos dat má implementovány všechny verze tohoto standardu a dokáže převádět přenášená data mezi různými verzemi datového standardu. Ambulantní a laboratorní programy mají často implementovanou různou verzi datového standardu a kódování české diakritiky. Náš softwarový systém dokáže automaticky konvertovat posílaná data podle potřeb účastníků výměny dat.

Základní myšlenkou tohoto projektu je zajistit přenos dat mezi odesílateli a příjemci tak, aby příjemce mohl tato data načíst přímo do svého vlastního informačního systému. Například privátní lékaři mohou načíst výsledky vyšetření přímo do karet pacientů

Odesílání a příjem dat jsou řešeny pomocí komunikačního modulu, který zajišťuje bezpečnou a jednoduchou komunikaci se serverem, na kterém jsou zpracovávána data pro přenos. Obsluha komunikačního modulu je velmi jednoduchá a funguje na "jedno kliknutí", od uživatele navyžaduje naprosto žádné speciální vědomosti nabo schopnosti. Komunikační modul současně dokáže přehledným způsobem zobrazit přehled doručených dat podle pacienta a provést výtisk těchto dat.

Výhody projektu MOJEDATA pro žadatele o vyšetření (soukromé lékaře)

Ceny za služby poskytované v rámci projektu MOJEDATA: Cena za datové služby se stanovuje

podle počtu typů přijímané dokumentace odběratelem. Typem dokumentace se rozumí například vyšetření: biochemické, hematologické, nukleární medicíny, radiodiagnostika - RTG, SONO, CT, cytologické/histologické, mikrobiologické, imunologické, genetické, parazitologické, transfuzologické, virologické, toxikologické, mykologické, nemocniční informační systém obecně, laboratorní obecně, jiné laboratorní a jiné typy zdravotní dokumentace, tak jak jsou rozlišeny v datovém standardu ministerstva zdravotnictví. Cena za jeden typ dokumentace je stanovena na 100 Kč za každý započatý měsíc využívání datových služeb. Cena za jeden typ dokumentace je v daném měsíci účtována pouze v případě, že byl realizován alespoň jeden přenos dat. Pokud nebyl realizován v daném typu dokumentace žádný přenos dat není tato služba fakturována.

Maximální cena bez ohledu na počet přenášených typů dokumentace je 400 Kč za měsíc. V individuálních případech je možné stanovit paušální cenu na základě vzájemné dohody.

Výhody projektu

MOJEDATA pro poskytovatele vyšetření:

Ceny za služby poskytované v rámci projektu MOJEDATA

Cena za datové služby se stanovuje podle počtu typů přijímané dokumentace odběratelem. Typem dokumentace se rozumí například vyšetření: biochemické, hematologické, nukleární medicíny, radiodiagnostika - RTG, SONO, CT, cytologické/histologické, mikrobiologické, imunologické, genetické, parazitologické, transfuzologické, virologické, toxikologické, mykologické, nemocniční informační systém obecně, laboratorní obecně, jiné laboratorní a jiné typy zdravotní dokumentace, tak jak jsou rozlišeny v datovém standardu ministerstva zdravotnictví. Cena za jeden typ dokumentace je stanovena na 600 Kč za každý započatý měsíc využívání datových služeb. Cena za jeden typ dokumentace je v daném měsíci účtována pouze v případě, že byl realizován alespoň jeden přenos dat. Pokud nebyl realizován v daném typu dokumentace žádný přenos dat není tato služba fakturována. Cena za jedno pracoviště odebírající data, bez ohledu na počet typů zasílané dokumentace je stanovena na 100 Kč za každý započatý měsíc využívání datových služeb. Pokud pracovišti v daném měsíci nebudou zaslána žádná data nebude poplatek za toto pracoviště fakturován. Jedním pracovištěm přijímajícím data se rozumí zdravotnické pracoviště, které má v identifikačním čísle pracoviště (IČP) přiděleném VZP stejných prvních pět čísel. Pokud má zdravotnické zařízení přijímající data více než pět IČP, je za jedno pracoviště přijímající data považována každá započatá pětice IČP. V individuálních případech je možné stanovit paušální cenu na základě vzájemné dohody