Nemocniční informační systémy

Home > Home Page

Firma již 25 let poskytuje služby v oblasti nemocničních informačních systémů (NIS). Klíčoví vývojoví pracovníci pracují v tomto oboru již 30 let. Softwarové aplikace jsou založeny na nejmodernější postrelační a objektové databázi CACHÉ firmy INTERSYSTEMS, která se již 30 let úspěšně po celém světě prosazuje a používá nejen v oblasti zdravotnictví. Firma se dále angažuje v privátní sféře v oblasti laboratorních informačních systémů a zabývá se zabezpečenou výměnou dat mezi zdravotnickými subjekty.

NIS
NIS
NIS

NIS Tree

PACS

Manažerský systém

Nemocniční informační systém TREE je modulární programový celek, který umožňuje pokrýt informační potřeby celého zdravotnického zařízení. Provoz a vývoj systému probíhá více než 15 let. Základním rysem NIS je uživatelská přívětivost a snadná správa. NIS TREE je vyvíjen v prostředí nejmodernější postrelační objektové databázové technologie CAHÉ. ` Integrální součástí NIS TREE je PACS, který zpracovává obrazové informace z digitálních zobrazovacích systémů (DICOM). Obrazové informace jsou vždy spojeny s konkrétním vyšetřením, jehož součástí je nález, další informace o zdravotním stavu paciental. Systém lze použít i pro správu dokumentů, se kterými přichází pacienti z jiných zdravotnických zařízení. Manažerský systém je softwarový analytický nástroj, který je určen pro analýzu a prezentaci dat uložených v datovém skladu tohoto systému. Základní myšlenkou celého manažerského systému je, aby proškolený laický uživatel byl schopen vytvářet vlastní, relativně složité dotazy nad datovým skladem bez jakýchkoli vědomostí o databázích nebo programování.
více více více